V-CE PREZES ZARZĄDU

Jan Paweł Kędzierski

tel. 501-699-098